Zachęcam wszystkich do oddania głosu na Pomnik Ojców Polskiej Niepodległości.

To ostatnia szansa, aby taki pomnik mógł powstać w Szczecinie. Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości miał w Szczecinie powstać Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, niestety pomimo zabiegów wielu środowisk pomnik ten nie powstał. Realizacja instalacji artystyczno-edukacyjnej – „Ojcowie Polskiej Niepodległości” wypełni lukę właśnie po braku obiecanego wówczas pomnika. Będzie to miejsce pamięci dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, w szczególności dla osób, które odwołują się do spuścizn politycznych; Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego.
Celem realizacji projektu jest budowanie polskiej tożsamości Szczecina. Pomnik ma przedstawiać osoby, które pomimo różnic politycznych dążyły do jednego celu – odzyskania przez Polskę niepodległości. Instalacja poprzez uwzględnienie sześciu postaci z różnych środowisk politycznych ówczesnej Polski będzie pełnić funkcję integrującą społeczność lokalną.

Józef Piłsudski

Józef Piłsudski (1867-1935), działacz niepodległościowy, I Marszałek Polski, Naczelny Wódz Wojska Polskiego, jeden z twórców i przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej oraz jej Organizacji Bojowej, kierownik Związku Walki Czynnej, w czasie I wojny światowej Komendant I Brygady Legionów Polskich, twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, w Drugiej Rzeczypospolitej m.in. Naczelnik Państwa Polskiego, po przejęciu władzy w maju 1926 r. dwukrotnie premier, w latach 1926-1935 minister spraw wojskowych oraz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, faktyczny przywódca państwa polskiego.

Ignacy Paderewski

Ignacy Paderewski (1860-1941), pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, prezydent rady ministrów i minister spraw zagranicznych, delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu, współinicjator opozycyjnego wobec rządów piłsudczyków tzw. Frontu Morges. W czasie II wojny światowej myślano o Paderewskim jako o prezydencie Polski na uchodźstwie, ostatecznie jednak stanął na czele Rady Narodowej RP. Zmarł 29 czerwca 1941 roku.

Roman Dmowski

Roman Dmowski (1864-1939), polityk, pisarz polityczny, publicysta, przywódca i ideolog Narodowej Demokracji, działacz Ligi Polskiej, następnie jeden z twórców Ligi Narodowej, współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, poseł do Dumy Rosyjskiej, podczas Wielkiej Wojny prezes Komitetu Narodowego Polskiego, delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu, w Drugiej Rzeczypospolitej m.in. minister spraw zagranicznych, założyciel Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego, autor wielu dzieł programowych i publicystycznych. Z jego inicjatywy w grudniu 1926 roku powstał OWP.

Wojciech Korfanty

Wojciech Korfanty (1873-1939), polityk, działacz narodowy i niepodległościowy, redaktor i publicysta, wydawca górnośląskiego „Polaka”, poseł do Reichstagu, polski komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, faktyczny dyktator III powstania śląskiego, poseł na Sejm RP oraz do Sejmu Śląskiego, przywódca Chadecji, sądzony i skazany w procesie brzeskim, od 1935 roku na emigracji w Czechosłowacji, współtwórca opozycyjnego wobec sanacji tzw. Frontu Morges, wiosną 1939 roku powrócił do kraju, gdzie wkrótce zmarł.

Wincenty Witos

Wincenty Witos (1874-1945), polityk, działacz ludowy i niepodległościowy, jeden z twórców Stronnictwa Ludowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, poseł do austriackiej Rady Państwa, przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej trzykrotny premier, jeden z przywódców Centrolewu, sądzony i skazany w procesie brzeskim, w latach 1933-1939 na emigracji politycznej w Czechosłowacji, w czasie II wojny światowej internowany przez Niemców. Po zakończeniu wojny nie zgodził się również na współpracę ze Związkiem Sowieckim. 

Ignacy Daszyński

Ignacy Daszyński (1866-1936), polityk, pisarz polityczny i publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, współtwórca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, poseł do austriackiej Rady Państwa, w listopadzie 1918 r. premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałek Sejmu (1928-1930) oraz jeden z przywódców Centrolewu. Zmarł w 1936 roku.

Głosować można od 29 listopada do 13 grudnia na stronie internetowej: https://sbo.szczecin.eu/

🔹 Nazwa projektu: Instalacja artystyczno-edukacyjna – „Ojcowie Polskiej Niepodległości”

🔹 Projekt lokalny nr 1: Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka.

Co ważne, każdy będzie mógł oddać dwa głosy na ten projekt! Głosować może każdy mieszkaniec Szczecina – bez względu na wiek, nie musisz być zameldowany w Szczecinie! Masz dzieci? Możesz oddać za nie głos!